Panel uživatele

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


Provozovatel (dále jen „Provozovatel")

Jan Brokeš, Komenského 720/5, Plzeň, 32300, IČO: 02949083
Kontaktní email: dareckove@email.cz

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ, CHARAKTERISTIKA SLUŽEB

1.1 Při nákupu zboží na www.dareckove.cz uzavírá kupující s provozovatelem smlouvu zprostředkovatelskou.

1.2. Provozovatel poskytuje zákazníkům službu spočívající v zastoupení zákazníků při objednávání zboží původem ze zahraničí, které si zákazník vybere z nabídky nákupní galerie umístěné na www.dareckove.cz (dále i jen „služba"). Způsob výběru zboží do virtuální nabídky výše uvedené a místo a formu provedení jeho objednávky na základě zmocnění zákazníkem poskytovatel považuje za obchodní tajemství a jako takové je nesděluje.

1.3. Poskytovatel zprostředkovává Kupujícím nákup od Dodavatelů a zastupuje je v placení kupní ceny (dále i jen. „služba"). Služba je poskytována za odměnu. Odměna Poskytovatele je již zahrnuta v kupní ceně zboží.

1.4. Provozovatel uzavírá se zákazníkem příkazní (příkazní smlouva je taková smlouva, ve které se příkazník zavazuje, že pro příkazce obstará nějakou věc nebo vykoná jinou činnost), respektive mandátní smlouvu, je-li zákazníkem podnikatel a je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se smlouva týká jeho podnikatelské činnosti (dále i jen „smlouva") a to zejména vyplněním pole firma a/nebo IČ v části určené pro adresy; postačuje, je-li toto uvedenou jen jednou v kterékoliv z uvedených adres. Po uzavření smlouvy provozovatel objednává zákazníkem vybrané zboží a hradí kupní cenu jménem zákazníka prostřednictvím internetu.

1.5. Provozovatel zboží neprodává, není jeho dovozcem a dodavatelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Balík nebo více balíků (viz odstavec 4. 2.) s objednaným zbožím přijde zákazníkovi na adresu uvedenou v objednávce přímo ze zahraničních skladů přímo od dodavatele.

1.6. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

1.7. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

2. KOMUNIKACE:

2.1. Veškerá komunikace je výhradně prostřednictvím emailu dareckove@email.cz.

2.2. Telefonní kontakt +420 739448742 - neslouží k řešení objednávek a všechny objednávky řešíme podle odstavce č. 2.1 pouze po emailu dareckove@email.cz. Kontakt je uveden pouze z důvodu, že obchodní podmínky telefon musí obsahovat

3. VÝBĚR ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY A OBJEDNÁVKA SLUŽBY

3.1. Foto zboží a jeho popis je převzato od dodavatele. Tyto údaje vycházejí z údajů prodávajících nebo výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku bez předchozího upozornění. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od prodávajících. Zákazník má právo si před objednáním položit emailem dotaz pro případné ověření těchto údajů.

3.2. Výběr zboží k objednání zákazník provádí jeho vkládáním do virtuálního nákupního košíku. Kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU" zákazník uděluje poskytovateli webu plnou moc, aby jménem zákazníka objednal u dodavatele zboží, které zákazník vložil do nákupního košíku a zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky služby upozorněn odkazem k odsouhlasení obchodních podnímej a má možnost se s nimi plně seznámit.

3.3. Po dokončení objednávky zákazník prostřednictvím elektronické pošty obdrží potvrzení o přijetí objednávky s označením předmětu služby, cenou a pokyny k platbě. Okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky je smlouva uzavřena.

3.4. Účinnost smlouvy a zmocnění poskytovatele je vázáno na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínkou je úhrada ceny zákazníkem. Smlouva a zmocnění proto nabývá účinnosti až úhradou ceny.

3.5. Zrušení objednávky po úhradě ceny již není možné a smlouva je dle odstavce 3.4. platná

3.6. Zákazník je povinen uvést správnou adresu. Pokud je adresa chybně zadaná, je zboží odesláno na uvedenou adresu a není možné vyžadovat náhradu.

4. CENA, ZPŮSOB PLATBY A OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ U PRODÁVAJÍCÍHO

4.1. Cenou se pro účely těchto všeobecných podmínek užití rozumí částka, uvedená u každého zboží, která představuje součet kupní ceny a odměny ponížené o náklady na dodání zboží kupujícímu. Nejsme plátci DPH. Zahraniční dodavatelé nejsou plátci DPH, nelze tedy na od nich zakoupené zboží uplatnit odpočet DPH.

4.2. Cenu zboží dle platné objednávky placena předem následujícími způsoby:

4.2.1. bezhotovostně na účet provozovatele webu 2601717823 / 2010 (platba na dobírku není možná).
4.2.2. platba na účet 2601717823/2010 prostřednictvím složenky typu A na pobočce České pošty - uvádějte adresu Jan Brokeš, Komenského 720/5, Plzeň, 32300
4.2.3 pro platby ze Slovenska: Číslo účtu IBAN: CZ6320100000002601717823. Jméno majitele účtu je: Jan Brokeš, Komenského 720/5, Plzeň, 32300. Platbu zaslat v EUR jako SEPA platbu. Do zprávy do příjemce je nutno uvést číslo objednávky. Poplatky banky hradí vždy zákazník, a pokud bude stržen poplatek provozovateli webu, bude poplatek vyžadován po zákazníkovi. Při zrušení objednávky bude vrácena kupní cena s odečteným poplatkem.

4.3. Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet provozovatele webu předem. Cena se považuje za uhrazenou připsáním částky na účet provozovatele webu. Úhradou ceny se objednávka služby stává závaznou.

4.4. Poplatky za transakci bankovního převodu nebo poplatek za složenku hradí vždy zákazník.

4.5. Objednáním služby zákazník souhlasí s tím, aby poskytovatel s plněním služby započal ihned poté, co se objednávka služby stane závaznou. (Tím spotřebitel souhlasí s tím, aby započalo plnění služby před uplynutím 14 dní od převzetí plnění od zákazníka k poskytovateli služby.) Zboží bude u prodávajícího objednáno nejpozději do 10 dnů po úhradě ceny.

4.6. Okamžikem objednání zákazníkem určeného zboží u prodávajícího a odesláním částky představující kupní cenu tohoto zboží na účet prodávajícího, je poskytovatelův závazek splněn. Po objednání zákazníkem vybraného zboží u prodávajícího zákazník prostřednictvím elektronické pošty obdrží od poskytovatele informaci, že zboží bylo u prodávajícího objednáno. Informováno bude v tom smyslu, že objednávka je připravována.

4.7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Povinnost evidence se týká plateb uskutečněných platbou platební kartou online, netýká se plateb uskutečněných bankovním převodem nebo platbou složenkou přímo na náš účet.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Předpokládaná doba dodání od obdržení kupní ceny je 10-40 pracovních dní. Tuto dobu nemůže poskytovatel webu garantovat, protože její ovlivnění není v jeho moci, jedná se pouze o orientační údaj (myšleno v pracovních dnech), jehož dodržení nemůže být v žádném případě po poskytovateli služby vymáháno. Tato lhůta se může prodloužit v období Vánoc či svátků. Objednávejte pouze s dodatečným předstihem! Zboží je zasíláno od dodavatelů přímo z Asie (Číny) případně ze skladů v EU. Doba není garantována.

5.2. Různé druhy zboží jsou objednávány od jiných dodavatelů a každý druh je zasílán samostatně. Více druhů zboží nebo větší množství zboží je dodáváno ve více zásilkách s odlišnou dobou dodání.

5.3. Veškeré náklady na poštovné a balné nese provozovatel. Veškeré zboží na www.dareckove.cz je s poštovným zdarma.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zboží přijmout a v případě jakýchkoli závad neprodleně skutečnost oznámit provozovateli webu na email dareckove@email.cz.

5.5. Pokud zboží nepřijde do 45ti pracovních dnů, má zákazník právo na vrácení peněz (peníze se vracejí pouze bankovním převodem).

5.6. Zákazník je povinen převzít zboží nebo uložené zboží vyzvednout v jakémkoliv stavu, a pokud zboží nevyhovuje, vše oznámit na email dareckove@email.cz.

5.7. Zboží dováží Česká pošta, s.p., Zásilkovna s.r.o., PPL CZ s.r.o., DHL Express (Czech Republic) s.r.o..

Dopravce je určen dodavatelem a není možné vybrat konkrétního přepravce.

6. MOŽNÁ RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S POSKYTOVANOU SLUŽBOU A ZBOŽÍM

6.1. Provozovatel nezaručuje, že prodávající k dodávanému zboží přiloží návod v českém jazyce. České návody nejsou standardně dodávány s výrobky, neboť Dodavatelé sídlí v Číně, Hong Kongu či Singapuru.

6.2. Provozovatel neodpovídá za řádné nebo včasné dodání objednaného zboží.

6.3. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu nesprávnou manipulací se zbožím.

6.4. Podrobnější informace o rizikách zboží:
6.4.1. zboží je odesíláno bez originální krabice (pokud není uvedeno jinak) v sáčku
6.4.2. pokud není na výběr, je zasílána dodavatelem náhodně
6.4.3. zboží má návod od výrobce a je převážně v angličtině nebo ve více jazykové verzi. Český návod neobsahuje.
6.4.4. fotografie zboží jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat zboží. Může být také zkresleno i nastavením monitoru.
6.4.5. zboží nelze vyměnit, jelikož je zasíláno přímo od dodavatele z ciziny. Pozorně proto vybírejte velikost i barvu.
6.4.6. zboží je dodáváno bez baterií, pokud přímo u zboží není uvedeno jinak
6.4.7. upozorňujeme, že některé zboží obsahuje malé části, které jsou pro menší děti nebezpečné

7. REKLAMACE

7.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak elektronicky na email dareckove@email.cz, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

7.2. Adresa pro zaslání zboží zpět je jiná, než je sídlo firmy. Na sídle firmy zásilku nikdo nepřevezme. Adresu vám napíšeme do emailu.

7.3. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

7.4. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

7.5. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.6. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

7.7. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

7.8. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

7.9. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou.

7.10. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

8. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Jakost při převzetí
8.1.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
8.1.2. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
8.1.3. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

8.2. Zákonná práva z vad
8.2.1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době.
8.2.2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
8.2.2.1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
8.2.2.2. bezplatné odstranění vady opravou;
8.2.2.3. přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
8.2.2.4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
8.2.3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
8.2.4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
8.2.5. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
8.2.6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. Při odstoupení od smlouvy nás nejprve kontaktujete prostřednictvím emailu dareckove@email.cz.
Adresa pro zaslání zboží zpět je jiná, než je sídlo firmy. Na sídle firmy zásilku nikdo nepřevezme. Adresu vám napíšeme do emailu

9.2. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 obč. zákoníku, je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy s Poskytovatelem a Dodavatelem bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Poskytovatele a Dodavatele formou jednostranného právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je k dispozici zde.

9.3. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

9.4. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9.5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

9.6. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

9.7. Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

9.8. Odstoupení od smlouvy se ovšem nevztahuje na firemní zákazníky. Nákup na IČO se v Česku obchodním zákoníkem nedefinuje odstoupení od smlouvy do 14 dnů.

9.9. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

9.10. Poskytovatel i Dodavatel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodu chybně uvedených údajů u inzerovaných produktů (např. skladové dostupnosti, ceny, aj.) a v případě neřešitelných problémů s vyřízením objednávky.

10. ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

10.2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

10.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že
se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

10.4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.5. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

10.6. Tento postup není mediací dle zákona o mediaci (č. 202/2012 Sb.) ani rozhodčím řízením podle zákona o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů (č. 216/1994 Sb.) a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

10.7. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

10.8. Dozor nad dodržováním povinnosti podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

11. DODAVATELÉ

11.1. Helmsman Quality & Technology Services Co., Ltd.
11.2. Skyvogue Tech Trading Co., Ltd.
11.3. BangGood, LightInTheBox, DHgate, DealExtreme, Geekbuying, MiniInTheBox, Wish, AliExpress, NewChic, GearBest, Floryday, Geek Wish


12. OSTATNÍ

12.1. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

13. DPH od 1.7.2021

13.1. U zboží dodávaného ze zemí mimo EU je odvedeno DPH prostřednictvím elektronického portálu IOSS, který ho odvede daňovému úřadu v EU.
13.2. Tato povinnost vyplývá ze směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti týkající se daně z přidané hodnoty v souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží na dálku.
13.3. DPH je zahrnuto do kupní ceny, aby bylo možné za spotřebitele v EU zaplatit DPH. DPH a bude za spotřebitele v EU platit agent přepravce při vstupu do EU.

 

 

1

 

 

Cookies
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení